Hvem støtter vi?

Fonden yder støtte til f.eks. læreanstalter og hospitaler (også privatejede), hvor der foregår videnskabelig forskning, til indkøb af apparatur og instrumenter, hvis anskaffelse det offentlige ikke kan eller vil støtte. Tillige yder fonden støtte til foreninger, der har til formål at bekæmpe specielle sygdomme.

Hvordan søger man?

Efter i mange år at have uddelt ganske betydelige legater, må det konstateres, at der nu kun er meget begrænsede midler til rådighed for udlodning i denne runde. Formentlig kun få legater og kun i størrelsesordenen kr. 100.- 200.000.

Ansøgningen skal fremsendes elektronisk til bestyrelsesformand Jens Jordahn på nyegaardsfond@aumento.dk.

Udfærdigelse af ansøgninger

Der kan nu indsendes ansøgning.

Den skal overholde vejledningen nedenfor for at komme i betragtning.

Ansøgninger kan indsendes til 15. oktober 2019.

Svar herpå kan forventes ultimo november 2019.

En ansøgning skal bestå af to filer for at blive taget i betragtning:

1. Kontaktformular, der er vedhæftet. Se ovenfor.

Rubrik A-E i skema (registreringsskema) skal for at lette registreringen og den videre ekspedition af ansøgningen udfyldes og medsendes i word format.

2. Ansøgningen der skal opbygges som følger

  1. Ansøgninger skal indledes med et kort resumé med formål og nyhedsværdi samt størrelsen af det samlede budget, max. én side.
  2. Projektbeskrivelse, både i populærvidenskabelig form (lægmandsbeskrivelse) og i detaljeret form.
  3. Tidsplan.
  4. a) projektets totalbudget b) budget for det ansøgte beløb, c) finansieringsplan
  5. Budgettet for ansøgningen skal være mellem kr. 50.000 og kr. 200.000.
  6. CV for ansøgere og hvis ansøger ikke er projektleder, tillige CV for projektleder.
  7. Vejlederudtalelser for ansøgere fra ph.d.-studerende og post doc.
  8. Der kan ikke forventes støtte til rejseansøgninger og forskningsårsstuderende samt generelle ansøgninger fra foreninger.
  9. Ansøgningen skal fremsendes elektronisk som én samlet pdf-fil til nyegaardsfond@aumento.dk.

Ansøgninger, der ikke overholder disse kriterier, kan ikke forventes behandlet.

Ansøgninger til fonden, der sendes, inden der foretages opslag, eller efter ansøgningsfristens udløb, vil ikke blive behandlet. Den modtagne ansøgning gemmes ikke.