Civilingeniør Frode V. Nyegaard og Hustru’s Fond

Civilingeniør Frode V. Nyegaard og Hustru’s Fond blev stiftet 1978 i København.

Frode V. Nyegaard er født den 5.8.1904 på Frederiksberg og søn af gas og vandmester Valdemar Viggo Nyegaard og Anna Nygaard.

I 1928 blev han civ. ing. B, DTH. 1928 Bodilsen og Sandager, tilsynsførende v. jernbaneanlæg, 1928 Stadsingenniør i Odense, 1931 Rådg.ing. Glud og Ellern, 1932 egen rådg.ing. virksomhed. Fra 1956 var Frode V. Nyegaard bosat i Schweiz for udførelse af div. opgaver.

Fondens kapital består af de midler, som civilingeniør Frode V. Nyegaard ved dens stiftelse har overdraget til fonden, samt de ejendomsandele han senere har overdraget.

Fonden yder støtte til læreanstalter og hospitaler, hvor der foregår videnskabelig forskning, til indkøb af apparater og instrumenter, hvis anskaffelse det offentlige ikke kan eller vil støtte.

Du kan læse meget mere om fonden under “fundats” og vores redegørelse for god fondsledelse.