FullSizeRender-1

Advokat (H) Jens Jordahn, Formand

Født 1944

UDDANNELSE

Cand.jur., Københavns Universitet, 1971.

TILLIDSHVERV

Indtrådt i bestyrelsen i 1991 efter forslag fra bestyrelsen for 1. Advokatkreds. Advokat (H) Partner i Plesner Advokatfirma 1982-2009, nu partner i Aumento advokatfirma, formand for bestyrelsen i Misse og Valdemar Risoms Fond, Carl Schepler og Hustrus Legat, medlem af bestyrelsen for Det Europæiske Selskab for Byggeret (Præsident 1994 og 2009), tidligere medlem af bestyrelsen, sekretær og kasserer i Det Danske Selskab for Byggeret, formand for bestyrelsen i Dansk Amerikansk Fodbold Forbund 2009-2012.

FullSizeRender

Civilingeniør Erik Bruun

Født 1949

UDDANNELSE

Professor, civilingeniør, dr. techn.

TILLIDSHVERV

Indtrådt i bestyrelsen i 1999 efter forslag fra DTU’s rektor. Medlem af bestyrelsen i Grosserer Alfred Nielsen og Hustrus fond, H. C. Ørsteds fond, Civilingeniør Henning Valdemar Vang Hansen og fru Marie Rix fond.

FullSizeRender-2

Forsker & Overlæge John Phillip

Født 1930

UDDANNELSE

Professor emeritus, Overlæge emeritus, dr. med.

TILLIDSHVERV

Indtrådt i bestyrelsen i 1991 efter forslag fra Rigshospitalets Lægeråd. Tidligere Formand for Det videnskabelige udvalg i Kræftens Bekæmpelse. Nuværende medlem af bestyrelsen for Svend H.A. Schrøder og hustru Ketty L. Larsens Fond.