Om fonden

Civilingeniør Frode V. Nyegaard og Hustru’s Fond blev stiftet 1978 i København og fondens kapital består af de midler, som civilingeniør Frode V. Nyegaard ved dens stiftelse har overdraget til fonden, samt hvad han senere har overdraget til samme. Læs mere

Hvem kan søge?

Fonden yder støtte til f.eks. læreanstalter og hospitaler (også privatejede), hvor der foregår videnskabelig forskning, til indkøb af apparatur og instrumenter, hvis anskaffelse det offentlige ikke kan eller vil støtte.

Hvordan søger man?

Ansøgningen skal fremsendes elektronisk som én samlet pdf-fil til bestyrelsesformand Jens Jordahn. Læs mere under kontakt/ansøgningen.